Privacybeleid Mojo Yachting

mojoyachting.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat al jouw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer je onze site bezoekt worden verschillende gegevens verzameld je een optimale dienstverlening te kunnen bieden. In dit Privacybeleid wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met jouw gegevens wordt gedaan en welke rechten je hebt. mojoyachting.nl draagt ervoor zorg dat volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving de juiste meldingen bij het College Bescherming Persoonsgegevens hebben plaatsgevonden.

Uw persoonsgegevens zijn veilig
Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

  • jouw e-mailadres als je boodschappen/vragen plaatst op deze website
  • jouw e-mailadres als je dit aan ons communiceert
  • jouw e-mailadres als je deelneemt aan discussieforums
  • alle informatie die je vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

Gebruik van cookies
Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van jouw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) – het registreren van NAW gegevens na het plaatsen van een bestelling.

mojoyachting.nl verkoopt uw gegevens niet
We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.Beveiligde server Als wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaard binnen de IT-sector. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. Je wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up). Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Hoe neem je contact met ons op in verband met ons privacybeleid?
Als je wenst te reageren op ons privacybeleid, kun je contact met ons opnemen: per email via info(@)mojoyachting.nl

Over communicatie per e-mail
Als je in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kun je contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief
Als je ons via het web jouw postadres meedeelt, zal je alleen de informatie ontvangen die je aangevraagd hebt, op het adres dat je ons meegedeeld hebt. Als je ons via het web jouw postadres meedeelt, kun je van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten en diensten. Als je dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kun je contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per telefoon
Als je ons jouw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf alleen telefonisch contact met je opnemen als dit nodig is om je te informeren over de bestellingen die je online geplaatst hebt. Indien je geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kun je dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.

Advertenties
De site van mojoyachting.nl kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft mojoyachting.nl geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Toekomstige activiteiten
Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij contact met je opnemen alvorens jouw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden jouw deelname te weigeren.

Informatie en wijzigingen
Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van mojoyachting.nl toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als je toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u jouw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, kun je contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Luxe zeilcruise, cultureel en sportief avontuur, culinair genieten en relaxen